Skip to main content

miejsce pracy:

Spółka

 

Zadania:

 • przede wszystkim sporządzanie, analizowanie i negocjowanie umów (najwięcej umów podwykonawczych; praca na umowach zakupowych z dostawcami usług, umowach z zamawiającymi publicznymi)
 • przygotowywanie raportów prawnych dotyczących dużych kontraktów publicznych zawieranych przez spółkę
 • bieżące wsparcie prawne biznesu oraz działu zakupów
 • około 25% czasu pracy: prowadzenie postępowań w sprawach gospodarczych i cywilnych o niższej i wyższej wartości przedmiotu sporu (brak reprezentacji przed KIO i sądem zamówień publicznych, spraw pracowniczych), sporządzanie wezwań do zapłaty
 • współpraca z innymi członkami zespołu w zakresie wykonywanych zadań

Wymagania:

 • uprawnienia zawodowe adwokata lub radcy prawnego
 • doświadczenie w obszarze sporządzania i negocjowania umów (kontekst prawa zamówień publicznych)
 • samodzielność w zakresie prowadzenia postępowań sądowych
 • bardzo dobra znajomość prawa cywilnego
 • dokładność i zaangażowanie
 • umiejętność pracy w zespole

Klient oferuje:

 • pracę przy różnorodnych projektach w dużej firmie o stabilnej pozycji
 • dobry work-life balance (przeciętne godziny pracy 9 – 17), krótszy czas pracy w piątki
 • współpracę w oparciu o umowę B2B
 • stałą miesięczną podstawę wynagrodzenia plus premię roczną
 • w początkowym okresie około 3 miesięcy głównie pracę stacjonarną, potem możliwość pracy hybrydowej (praca zdalna w wymiarze 2 – 3 dni w tygodniu)
 • pakiet benefitów, w tym prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie, dofinansowanie do karty MultiSport, szkolenia online z języków obcych