Oferta

Główne obszary działalności

Firma Pacocha Legal Recruitment specjalizuje się w doradztwie personalnym dla kancelarii prawnych, firm konsultingowych oraz spółek różnych sektorów. Trzy główne obszary działalności firmy to:

Rekrutacja prawników

Rekrutuję na wszystkie stanowiska, począwszy od młodszego prawnika po stanowisko partnera.

Doradztwo biznesowe

Wspieram klientów w opracowaniu długofalowej strategii rozwoju oraz ułożeniu struktury organizacji.

Programy outplacement

Udzielam pomocy zwalnianemu prawnikowi w poszukiwaniu i znalezieniu nowej pracy.

REKRUTACJA

Głównym obszarem działalności firmy jest rekrutacja prawników. Rekrutuję na wszystkie stanowiska, począwszy od młodszego prawnika po stanowisko partnera. Wspieram również klientów poszukujących prawników do wewnętrznych działów prawnych spółek (stanowiska in-house). Dzięki wcześniejszej pracy jako prawnik znam specyfikę funkcjonowania branży oraz bazuję na sieci kontaktów, stanowiących podstawę mojej działalności.

JAK DZIAŁAM

Pracę nad projektem rozpoczynam od zebrania od klienta potrzebnych informacji. W razie trudności doradzam, jak stworzyć właściwy opis poszukiwanego profilu prawnika oraz jak wpasować nowe stanowisko w strukturę dotychczas istniejącego zespołu.

W odróżnieniu od wielu headhunterów spotykam się z kandydatami osobiście. Nawet najlepiej przeprowadzona rozmowa telefoniczna nie zastąpi bezpośredniego spotkania. W jego trakcie szczegółowo omawiamy oczekiwania kandydata/kandydatki, profil stanowiska oraz dalszy przebieg rekrutacji. Jeśli dany prawnik przebywa poza Warszawą, możliwe jest przeprowadzenie rozmowy za pośrednictwem komunikatora Skype.

Nie zasypuję klienta stosem przypadkowych CV. Standardowo prezentuję od 3 do 5 profili kandydatów, maksymalnie dopasowanych do danego stanowiska.

Następnie umawiam spotkania kandydatów u klienta. Po każdym spotkaniu zbieram feedback od obu stron. W imieniu klienta składam wybranemu kandydatowi/kandydatce ofertę oraz koordynuję podpisanie umowy. Po zakończeniu procesu utrzymuję kontakt zarówno z klientem, jak i zatrudnionym prawnikiem oraz udzielam informacji zwrotnej pozostałym kandydatom.

Indywidualne podejście jest bardzo ważne, nie ma dwóch takich samych rekrutacji. Inna jest specyfika rekrutacji adwokata lub rady prawnego do dużego działu fuzji i przejęć międzynarodowej kancelarii prawnej, inna – prawnika specjalizującego się w prawie energetycznym do polskiej kancelarii butikowej.

WYBRANE ZREALIZOWANE PROJEKTY

 • Współzarządzający praktyki prawa nieruchomości
 • Starszy prawnik, prawnik, młodszy prawnik – prawo nieruchomości
 • Of Counsel – prawo własności intelektualnej i TMT
 • Starszy prawnik, prawnik, młodszy prawnik – fuzje i przejęcia
 • Starszy prawnik, młodszy prawnik – bankowość i finanse
 • Prawnik – doradztwo podatkowe w zakresie fuzji i przejęć
 • Prawnik – doradztwo podatkowe w zakresie podatków CIT i VAT
 • Prawnik, młodszy prawnik – energetyka
 • Młodszy prawnik – najmy komercyjne
 • Starszy prawnik – prawo handlowe
 • Prawnik, specjalista ds. ochrony danych osobowych
 • Inspektor ds. zgodności
 • Kierownik działu prawnego, prawnik in-house
 • Marketing & PR Manager – Tax/Legal

METODY POZYSKIWANIA KANDYDATÓW

 • Networking 
 • Poszukiwanie bezpośrednie 
 • Rekomendacje osób z branży 
 • Polecenia od moich kandydatów z wcześniejszych procesów 
 • Publikacja ogłoszeń (LinkedIn, Pracuj.pl) 

DORADZTWO BIZNESOWE

Wspieram klientów w opracowaniu długofalowej strategii rozwoju oraz ułożeniu struktury organizacji.

KLIENCI

Z dużą satysfakcją obserwuję, jak moi klienci zwiększają skalę i zakres prowadzonej działalności. Rozwój organizacji wymusza konieczność dostosowania sposobu działania do nowych warunków. Wspieram klientów w sprostaniu tym wyzwaniom. W zależności od potrzeb i sytuacji klienta, końcowym efektem doradztwa jest:

 • opracowanie długofalowej strategii rozwoju biznesu
 • ułożenie struktury organizacji
 • uporządkowanie przepływu informacji i dokumentów
 • usprawnienie komunikacji zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji

Dokładne zbadanie potrzeb klienta umożliwia mi zaproponowanie przemyślanych rozwiązań, uwzględniających realia prowadzonej działalności.

KANDYDACI

Wielu kandydatów zwraca się do mnie z pytaniami odnośnie kierunku dalszej drogi zawodowej oraz podejmowanych decyzji. W trakcie rozmów telefonicznych, jak i spotkań bezpośrednich doradzam, jak:

 • rozwinąć potencjał zawodowy, tj. w jakie działania zainwestować swój czas i pieniądze 
 • wykorzystywać mocne strony i rozwijać naturalne talenty
 • dokonać zmiany wcześniej obranej specjalizacji

PROGRAMY OUTPLACEMENT

Zwolnienie jest zwykle jednym z najbardziej stresujących wydarzeń w karierze zawodowej każdego zwalnianego. Jednocześnie wydarzenie to może być okazją do rewizji dotychczasowych założeń oraz zastanowienia się nad dalszym kierunkiem rozwoju zawodowego.

Celem programu outplacement jest wsparcie zwalnianego prawnika w poszukiwaniu i znalezieniu nowej pracy. Uczestnik programu nabywa realne umiejętności poruszania się po prawniczym rynku pracy. Program umożliwia znaczne skrócenie czasu poszukiwania nowego zatrudnienia. 

Ponadto wdrożenie programu umożliwia redukcję negatywnych nastrojów wewnątrz firmy oraz buduje pozytywny wizerunek klienta-pracodawcy. Razem z klientem ustalam plan programu, który zawiera m.in. liczbę spotkań z uczestnikiem oraz ich zakres tematyczny. Klient zamawiający program outplacement na bieżąco otrzymuje sprawozdania ze spotkań z uczestnikiem oraz końcowy raport. 

W RAMACH PROGRAMU OUTPLACEMENT

 • pomagam uczestnikowi programu złagodzić stres związany ze zwolnieniem
 • pomagam uczestnikowi w identyfikacji silnych stron oraz obszarów wymagających wzmocnienia 
 • wspieram uczestnika w zdefiniowaniu kluczowych elementów motywacyjnych 
 • udzielam pomocy w profesjonalnym przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny)
 • udzielam konsultacji dotyczących konkretnych ofert pracy
 • przygotowuję uczestnika do rozmów kwalifikacyjnych
 • udzielam rzetelnych informacji dotyczących rynku usług prawnych oraz możliwości dalszego rozwoju zawodowego 

Program wzmacnia inicjatywę uczestnika do samodzielnego poszukiwania możliwości i rozwiązań. Przez cały czas trwania programu wykorzystuję metody stosowane w doradztwie zawodowym i coachingu kariery.

Kontakt

Monika Pacocha Legal Recruitment

+48 791 017 665

m.pacocha@pacocha-legal.pl

ul. Sanocka 10/22
02-110 Warszawa

NIP 7010206439
REGON 380914620