Oferta

Główne obszary działalności

Firma Pacocha Legal Recruitment specjalizuje się w doradztwie personalnym dla kancelarii prawnych, firm konsultingowych oraz spółek różnych sektorów. Trzy główne obszary działalności firmy to:

Rekrutacja prawników

Rekrutuję na wszystkie stanowiska, począwszy od młodszego prawnika po stanowisko partnera.

Doradztwo biznesowe

Wspieram klientów w opracowaniu długofalowej strategii rozwoju oraz ułożeniu struktury organizacji.

Indywidualne konsultacje

Jako doradca zawodowy pomagam prawnikom w planowaniu i budowaniu kariery.

REKRUTACJA

Głównym obszarem działalności firmy jest rekrutacja prawników. Rekrutuję na wszystkie stanowiska, począwszy od młodszego prawnika po stanowisko partnera. Wspieram również klientów poszukujących prawników do wewnętrznych działów prawnych spółek (stanowiska in-house). Dzięki wcześniejszej pracy jako prawnik znam specyfikę funkcjonowania branży oraz bazuję na sieci kontaktów, stanowiących podstawę mojej działalności.

JAK DZIAŁAM

Pracę nad projektem rozpoczynam od zebrania od klienta potrzebnych informacji. W razie trudności doradzam, jak stworzyć właściwy opis poszukiwanego profilu prawnika oraz jak wpasować nowe stanowisko w strukturę dotychczas istniejącego zespołu.

W odróżnieniu od wielu headhunterów spotykam się z kandydatami osobiście. Nawet najlepiej przeprowadzona rozmowa telefoniczna nie zastąpi bezpośredniego spotkania. W jego trakcie szczegółowo omawiamy oczekiwania kandydata/kandydatki, profil stanowiska oraz dalszy przebieg rekrutacji. Możliwe jest również przeprowadzenie rozmowy za pośrednictwem komunikatorów internetowych.

Nie zasypuję klienta stosem przypadkowych CV. Standardowo prezentuję od 3 do 5 profili kandydatów, maksymalnie dopasowanych do danego stanowiska.

Następnie umawiam spotkania kandydatów u klienta. Po każdym spotkaniu zbieram feedback od obu stron. W imieniu klienta składam wybranemu kandydatowi/kandydatce ofertę oraz koordynuję podpisanie umowy. Po zakończeniu procesu udzielam informacji zwrotnej pozostałym kandydatom.

Indywidualne podejście jest bardzo ważne, nie ma dwóch takich samych rekrutacji. Inna jest specyfika rekrutacji adwokata lub rady prawnego do dużego działu fuzji i przejęć międzynarodowej kancelarii prawnej, inna – prawnika specjalizującego się w prawie energetycznym do polskiej kancelarii butikowej.

WYBRANE ZREALIZOWANE PROJEKTY

 • Partner – fuzje i przejęcia
 • Współzarządzający praktyki prawa nieruchomości
 • Starszy prawnik, prawnik, młodszy prawnik – prawo nieruchomości
 • Starszy prawnik – prawo handlowe
 • Of Counsel – prawo własności intelektualnej i TMT
 • Starszy prawnik, prawnik, młodszy prawnik – fuzje i przejęcia
 • Starszy prawnik, prawnik, młodszy prawnik – bankowość i finanse
 • Prawnik – doradztwo podatkowe w zakresie fuzji i przejęć
 • Prawnik – doradztwo podatkowe w zakresie podatków CIT i VAT
 • Prawnik – prawo nieruchomości i postępowania sądowe
 • Prawnik, młodszy prawnik – energetyka
 • Prawnik – prawo pracy
 • Młodszy prawnik – transakcje na rynku nieruchomości i w sektorze energetycznym
 • Młodszy prawnik – upadłości i restrukturyzacje
 • Młodszy prawnik – najmy komercyjne
 • Prawnik, specjalista ds. ochrony danych osobowych
 • Inspektor ds. zgodności
 • Kierownik działu prawnego – deweloper
 • Prawnik in-house – firma budowlana
 • Marketing & PR Manager – Tax/Legal

METODY POZYSKIWANIA KANDYDATÓW

 • Networking 
 • Poszukiwanie bezpośrednie 
 • Rekomendacje osób z branży 
 • Polecenia od moich kandydatów z wcześniejszych procesów 
 • Publikacja ogłoszeń (LinkedIn, Pracuj.pl, strona firmy) 

DORADZTWO BIZNESOWE

Wspieram klientów w opracowaniu długofalowej strategii rozwoju oraz ułożeniu struktury organizacji.

KLIENCI

Z dużą satysfakcją obserwuję, jak moi klienci zwiększają skalę i zakres prowadzonej działalności. Rozwój organizacji wymusza konieczność dostosowania sposobu działania do nowych warunków. Wspieram klientów w sprostaniu tym wyzwaniom. W zależności od potrzeb i sytuacji klienta, końcowym efektem doradztwa jest:

 • opracowanie długofalowej strategii rozwoju biznesu
 • ułożenie struktury organizacji
 • uporządkowanie przepływu informacji i dokumentów
 • usprawnienie komunikacji zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji

Dokładne zbadanie potrzeb klienta umożliwia mi zaproponowanie przemyślanych rozwiązań, uwzględniających realia prowadzonej działalności.

INDYWIDUALNE KONSULTACJE

Coraz więcej prawników korzysta z możliwości indywidualnych konsultacji przy planowaniu i budowaniu kariery zawodowej. Trzy podstawowe sytuacje, z którymi się spotykam pracując z klientem to:

 • konieczność opracowania drogi prowadzącej do osiągnięcia wyznaczonego celu (awans, zmiana pracy, zmiana obranej specjalizacji)
 • wybór najlepszego rozwiązania spośród kilku dostępnych (przejście z kancelarii na stanowisko in-house i vice versa, kontynuacja kariery za granicą, podjęcie studiów LL.M., itp.)
 • przezwyciężenie zaistniałych trudności zawodowych (utrata pracy, przerwy w zatrudnieniu)

Każda sytuacja wymaga zindywidualizowanego podejścia. Preferuję spotkania bezpośrednie, możliwe jest również przeprowadzenie konsultacji za pośrednictwem komunikatorów internetowych.

 

W RAMACH KONSULTACJI

 • pomagam prawnikowi w identyfikacji silnych stron oraz obszarów wymagających wzmocnienia
 • wspieram prawnika w zdefiniowaniu kluczowych elementów motywacyjnych 
 • udzielam pomocy w profesjonalnym przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny)
 • udzielam konsultacji dotyczących konkretnych ofert pracy
 • przygotowuję prawnika do rozmów kwalifikacyjnych
 • pomagam złagodzić stres związany ze zmianami zawodowymi
 • udzielam rzetelnych informacji dotyczących rynku usług prawnych oraz możliwości dalszego rozwoju zawodowego 

W trakcie konsultacji wykorzystuję metody stosowane w doradztwie zawodowym i coachingu kariery.

Kontakt

Monika Pacocha Legal Recruitment

ul. Sanocka 10/22
02-110 Warszawa

NIP 7010206439
REGON 380914620