Polityka Prywatności

Polityka prywatności oraz plików cookies

 

 

1. Administratorem danych osobowych kandydatów jest Monika Pacocha, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Monika Pacocha Legal Recruitment z siedzibą przy ul. Sanockiej 10/22, 02-110 Warszawa, email m.pacocha@pacocha-legal.pl, tel. 791 017 665.

2. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu udziału kandydatów w procesach rekrutacyjnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z 27.04.2016 r. (RODO).

3. Administrator udostępnia dane kandydatów potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzonych procesów rekrutacyjnych.

4. Administrator nie przekazuje danych osobowych kandydatów poza Unię Europejską (UE) ani Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

5. Administrator przetwarza następujące dane osobowe kandydatów, niezbędne w procesie rekrutacyjnym: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu, informacje o wykształceniu i dotychczasowym doświadczeniu zawodowym, kwalifikacjach, znajomości języków obcych.

6. Administrator przetwarza dane osobowe do zakończenia bieżącego procesu rekrutacyjnego lub – w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych na poczet przyszłych procesów rekrutacyjnych – nie dłużej niż przez pół roku chyba, że kandydat wcześniej wycofa zgodę zgodnie z procedurą określoną w pkt. 8 Polityki Prywatności.

7. Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wycofania zgody na ich przetwarzanie.

8. W każdym czasie kandydat może wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych, wysyłając stosowną wiadomość na adres m.pacocha@pacocha-legal.pl. Wycofanie zgody przez kandydata nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. W zakresie, w jakim dane kandydata są przetwarzane na podstawie zgody, kandydatowi przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Kandydat może przesłać te dane innemu administratorowi danych.

10. W celu ochrony danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, niewłaściwym wykorzystaniem oraz nieautoryzowanym dostępem lub ujawnieniem Administrator wdrożył odpowiednie, zgodne z wymogami prawa (w tym art. 32 RODO) środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych.

11. W razie zastrzeżeń do przetwarzania danych kandydatowi, którego dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. W ramach korzystania ze strony internetowej Administratora przetwarzane są dane z tzw. plików cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki złożone z ciągu liter i cyfr, służące do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści, analizowania ruchu na stronie oraz w celach marketingowych.

13. Korzystanie ze strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystywanie.

14. Możliwe jest zablokowanie lub usunięcie plików cookies. W tym celu należy zapoznać się z informacjami w zakładce pomocy w danej przeglądarce. Każda przeglądarka (Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, itd.) przewiduje inną procedurę konfiguracji plików cookies i zarządzania nimi. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora.

Kontakt

Monika Pacocha Legal Recruitment

ul. Sanocka 10/22
02-110 Warszawa

NIP 7010206439
REGON 380914620