Polityka prywatności oraz plików cookies

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów jest Monika Pacocha, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Monika Pacocha Legal Recruitment z siedzibą przy ul. Sanockiej 10/22, 02-110 Warszawa, email pacocha@pacocha-legal.pl, tel. 791 017 665.
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu udziału kandydatów w procesach rekrutacyjnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z 27.04.2016 r. (RODO).
 3. Administrator udostępnia dane kandydatów potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzonych procesów rekrutacyjnych.
 4. Administrator nie przekazuje danych osobowych kandydatów poza Unię Europejską (UE) ani Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 5. Administrator przetwarza następujące dane osobowe kandydatów, niezbędne w procesie rekrutacyjnym: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu, informacje o wykształceniu i dotychczasowym doświadczeniu zawodowym, kwalifikacjach, znajomości języków obcych.
 6. Administrator przetwarza dane osobowe do zakończenia bieżącego procesu rekrutacyjnego lub – w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych na poczet przyszłych procesów rekrutacyjnych – nie dłużej niż przez pół roku chyba, że kandydat wcześniej wycofa zgodę zgodnie z procedurą określoną w pkt. 8 Polityki Prywatności.
 7. Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wycofania zgody na ich przetwarzanie.
 8. W każdym czasie kandydat może wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych, wysyłając stosowną wiadomość na adres pacocha@pacocha-legal.pl. Wycofanie zgody przez kandydata nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. W zakresie, w jakim dane kandydata są przetwarzane na podstawie zgody, kandydatowi przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Kandydat może przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 10. W celu ochrony danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, niewłaściwym wykorzystaniem oraz nieautoryzowanym dostępem lub ujawnieniem Administrator wdrożył odpowiednie, zgodne z wymogami prawa (w tym art. 32 RODO) środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych.
 11. W razie zastrzeżeń do przetwarzania danych kandydatowi, którego dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. W ramach korzystania ze strony internetowej Administratora przetwarzane są dane z tzw. plików cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki złożone z ciągu liter i cyfr, służące do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści, analizowania ruchu na stronie oraz w celach marketingowych.
 13. Korzystanie ze strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies w przeglądarce oznacza zgodę użytkownika na ich zapis lub wykorzystywanie.
 14. Użytkownik może w dowolnym momencie w swojej przeglądarce zmienić ustawienia lub wyłączyć obsługę plików cookies. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 15. Jeżeli użytkownik nie dokona zmiany domyślnych ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies, pliki zbierające dane zostaną umieszczone na urządzeniu końcowym i będą wykorzystywane zgodnie z zasadami określonymi przez dostawcę przeglądarki internetowej.
 16. Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach – w tym w szczególności instrukcje dotyczące blokowania i usuwania plików cookies – można znaleźć na następujących stronach:
  • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  • Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  • Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
  • Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
  • Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
 1. Użytkownicy, którzy po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi na stronie internetowej nie chcą, aby pliki cookies zostały zachowane w przeglądarce internetowej urządzenia, powinni usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty na stronie internetowej.