Rekrutacja prawnika/prawników:

OFERTA

Co oferuję i jak działam?

Rekrutacja

Głównym obszarem działalności firmy jest rekrutacja prawników. Rekrutuję na wszystkie stanowiska, począwszy od młodszego prawnika po stanowisko partnera. Wspieram również klientów poszukujących prawników do wewnętrznych działów prawnych spółek (stanowiska in-house). Dzięki wcześniejszej pracy jako prawnik znam specyfikę funkcjonowania branży oraz bazuję na sieci kontaktów, stanowiących podstawę mojej działalności.

Metody pozyskiwania kandydatów

 • Networking
 • Poszukiwanie bezpośrednie
 • Rekomendacje osób z branży
 • Polecenia od moich kandydatów z wcześniejszych procesów
 • Publikacja ogłoszeń

Jak działam?

Pracę nad projektem rozpoczynam od zebrania od klienta potrzebnych informacji. W razie trudności doradzam, jak stworzyć właściwy opis poszukiwanego profilu prawnika oraz jak wpasować nowe stanowisko w strukturę dotychczas istniejącego zespołu.

W odróżnieniu od wielu headhunterów spotykam się z kandydatami osobiście. W trakcie spotkania szczegółowo omawiamy oczekiwania kandydata/kandydatki, profil stanowiska oraz dalszy przebieg rekrutacji. Możliwe jest również przeprowadzenie rozmowy online.

Nie zasypuję klienta stosem przypadkowych CV. Standardowo prezentuję od 2 do 5 profili kandydatów, maksymalnie dopasowanych do danego stanowiska.

Następnie umawiam spotkania kandydatów u klienta. Po każdym spotkaniu zbieram feedback od obu stron. W imieniu klienta składam wybranemu kandydatowi/kandydatce ofertę oraz koordynuję podpisanie umowy. Po zakończeniu procesu utrzymuję kontakt zarówno z klientem, jak i zatrudnionym prawnikiem oraz udzielam informacji zwrotnej pozostałym kandydatom.

Indywidualne podejście jest bardzo ważne, nie ma dwóch takich samych rekrutacji. Inna jest specyfika rekrutacji adwokata lub rady prawnego do dużego działu fuzji i przejęć międzynarodowej kancelarii prawnej, inna – prawnika specjalizującego się w prawie energetycznym do polskiej kancelarii butikowej.

Wybrane zrealizowane projekty

 • Partner – fuzje i przejęcia
 • Dyrektor działu prawnego – deweloper
 • Współzarządzający praktyką prawa nieruchomości
 • Starszy prawnik, prawnik, młodszy prawnik – prawo nieruchomości
 • Starszy prawnik – prawo handlowe
 • Starszy prawnik, Of Counsel – prawo własności intelektualnej i TMT
 • Starszy prawnik, prawnik, młodszy prawnik – bankowość i finanse
 • Prawnik – doradztwo podatkowe w zakresie fuzji i przejęć
 • Prawnik – doradztwo podatkowe w zakresie podatków CIT i VAT
 • Prawnik – prawo nieruchomości i postępowania sądowe
 • Prawnik, młodszy prawnik – energetyka
 • Radca prawny – firm budowlana
 • Prawnik – prawo pracy
 • Młodszy prawnik – transakcje na rynku nieruchomości i w sektorze energetycznym
 • Młodszy prawnik – upadłości i restrukturyzacje
 • Młodszy prawnik – najmy komercyjne
 • Młodszy prawnik – deweloper
 • Prawnik, specjalista ds. ochrony danych osobowych
 • Inspektor ds. zgodności
 • Marketing & PR Manager – Tax/Legal

Doradztwo HR

Z dużą satysfakcją obserwuję, jak moi klienci zwiększają skalę i zakres prowadzonej działalności. Rozwój organizacji wymusza konieczność dostosowania sposobu działania do nowych warunków. Wspieram klientów w sprostaniu tym wyzwaniom.

W ramach usług Pacocha Legal Recruitment oferuję:

 • opracowanie raportu płacowego na rynku kancelarii prawnych (raport wynagrodzeń prawników)
 • doradztwo w zakresie ułożenia siatki wynagrodzeń w organizacji
 • doradztwo przy rozbudowywaniu istniejących zespołów oraz przy tworzeniu nowych
 • wsparcie w opracowaniu długofalowej strategii rozwoju określonej praktyki i/lub kompleksowo biznesu
 • pomoc w ułożeniu struktury zespołu/organizacji

Dokładne zbadanie potrzeb klienta umożliwia mi zaproponowanie przemyślanych rozwiązań, uwzględniających realia prowadzonej działalności.

Raport płacowy

Coraz częściej klienci pytają o możliwość opracowania raportu płacowego (raportu wynagrodzeń prawników). Przygotowuję takie raporty, bazując na moim know-how i licznych rozmowach z prawnikami.
Raport składa się z tabel prezentujących widełki wynagrodzeń w obrębie wybranych specjalizacji, wraz z omówieniem bieżących trendów na rynku.

Standardowo dane o wynagrodzeniach są pogrupowane w oparciu o 4 kryteria:

 • wielkość kancelarii
 • charakter kancelarii (polskie, międzynarodowe)
 • specjalizacje (np. fuzje i przejęcia, nieruchomości, bankowość i finanse, energetyka, postępowania sądowe i arbitrażowe, prawo własności intelektualnej i nowych technologii)
 • poziomy stanowisk

Oczywiście raport nie zawiera nazw jakichkolwiek podmiotów.

Dodatkowe informacje dotyczące raportu:

 • wynagrodzenia w każdym z pól mają formę widełek, podanych w oparciu o umowy B2B w formacie kwota + VAT
 • w ramach raportu możliwe jest opracowanie jednej, kilku bądź szerokiego spektrum specjalizacji
 • raport zawiera legendę z uwagi na występujące na rynku kancelarii prawnych różnice w nazewnictwie poszczególnych poziomów stanowisk

Indywidualne konsultacje

Prawnicy chętnie korzystają z indywidualnych konsultacji przy planowaniu i budowaniu kariery zawodowej. W trakcie konsultacji najczęściej pojawiają się zagadnienia dotyczące:

 • awansu w obecnej firmie
 • zmiany pracy, w tym przejścia z kancelarii na stanowisko in-house i vice versa
 • określenia wynagrodzenia, na jakie może liczyć dana osoba
 • określenia kierunku, w którym warto rozwijać swoją specjalizację
 • zmiany obranej specjalizacji
 • możliwości kontynuacji kariery za granicą
 • doktoratu oraz studiów podyplomowych (w tym LL.M.)
 • przezwyciężenia trudności zawodowych, takich jak utrata pracy czy przerwy w zatrudnieniu

Każda sytuacja wymaga zindywidualizowanego podejścia. Preferuję spotkania bezpośrednie, możliwe jest również przeprowadzenie konsultacji online.

W ramach konsultacji:

 • pomagam prawnikowi w identyfikacji silnych stron oraz obszarów wymagających wzmocnienia
 • wspieram prawnika w zdefiniowaniu kluczowych elementów motywacyjnych
 • udzielam pomocy w profesjonalnym przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny)
 • udzielam konsultacji dotyczących konkretnych ofert pracy
 • przygotowuję prawnika do rozmów kwalifikacyjnych
 • pomagam złagodzić stres związany ze zmianami zawodowymi
 • udzielam rzetelnych informacji dotyczących rynku usług prawnych oraz możliwości dalszego rozwoju zawodowego

W trakcie konsultacji wykorzystuję metody stosowane w doradztwie zawodowym i coachingu kariery.

Czeka cię rekrutacja prawnika?

Poznaj optymalne rozwiązania

Spotkajmy się i porozmawiajmy.